Serveis

En els darrers temps hem realitzat fortes inversions en maquinària per a l’empresa. Aquestes ens permeten realitzar serveis a tercers addicionalment a la gestió de les nostres terres. Tenim tot tipus de maquinària per llaurar la terra, sembradores de qualsevol cultiu i qualsevol tasca relacionada amb l’alfals.

La major part de terres que cultivem no són pròpies, sino arrendades. Tant per la gent que no disposa de la maquinària o simplement que no tenen cap intenció de cultivar la terra, nosaltres els hi oferim l’opció d’arrendar i treure un rèdit durant l’any. Arrendem terres en la zona del Pla d’Urgell, Segrià i Osca.


Inici